Mottakere av støtte fra Fredrik Hermansens Minnefond

 
underwater-691415_1920.jpg

Sjøen var viktig for Fredrik. Han var svært aktiv innen ulike maritime idretter og aktiviteter. Derfor har følgende foreninger mottatt støtte fra minnefondet i 2017:

 

Rogaland undervannsjakt og fridykkeklubb

Klubben mottok midler til anskaffelse av klubbutstyr for å fremme sporten, samt for arbeidet for et felles senter for ulike typer vannsport.

 

Sola brettseilerforening

Foreningen fikk støtte til samarbeidet med Rogaland undervannsjakt og fridykkeklubb om å skape et felles vannsportsenter.

 

Fredrik var også en oppriktig miljøforkjemper. Derfor legger minnefondet ned mye arbeid for å rydde i strandsonen samt på og under havet. Derfor har vi valgt å gi midler til:

 

Christine Spiten,
medeier og medgründer av Blueye Robotics

Bidraget skal gå til en undervannsdrone som gir allmennheten muligheten til å se, utforske og oppdage en helt ny verden under vannoverflaten. Videre gir dronen muligheten til å inspisere, kartlegge og avdekke forsøpling og forurensing av havet.

 

Tore Kramer

Støtten går til Tore Kramers arbeid med å kommersialisere avtagning og håndteringen av forurenset plast. Et viktig bidrag til å løse et gigantisk problem knyttet til forsøplingen av havet.