Fredrik Hermansens Minnefond

Stiftet 8. desember 2016

 
 
logo_color_r.png
 

Havet var en av Fredriks store lidenskaper og gjennom fridykking og friluftsliv ble han oppmerksom på de store miljøutfordringene som utspiller seg på og under havoverflaten. Med hans minnefond ønsker vi å arbeide for renere verdenshav ved å bygge videre på verdiene som Fredrik brant for.

Minnefondets skal fremme kunnskap og engasjement rundt miljøutfordringer for hav og kyst. I tillegg skal vi iverksette og støtte konkrete tiltak som for eksempel opprydding av forsøplede strender og havbunn. Fondet støtter også idrettsorganisasjoner for ungdom.

Fondet bygger på Fredriks egne midler
For den etterlatte familien var det naturlig å bruke Fredrik Hermansens personlige midler på en måte som speiler hans interesser og hjertesaker. Derfor ble dette startkapitalen til minnefondet. Fondet vil også motta fremtidig arv som skulle ha tilfalt Fredrik – noe som understreker fondets langsiktige perspektiv.

Det er Fredriks engasjement og pågangsmot vi prøver å videreføre. Selv om vi starter i det små, er våre ambisjoner store. Vi tar mål av oss til å bygge opp et nasjonalt miljøfond med fokus på marin forurensing. 

Fondet er politisk uavhengig, og vi tror på transparens i alt vi gjør. Vi skal være etterrettelige i alt vi videreformidler. Alt skal underbygges av fakta, og alt skal kunne føres tilbake til pålitelige kilder. Som uavhengig fond vil vi heller ikke la oss begrense i forhold til å avdekke klanderverdige forhold – selv om det eventuelt skulle gjelde en våre støttespillere. 

Vår styrke er vårt engasjement og vår handlekraft
Vi ønsker å skape engasjement – og konkrete aksjoner. Spiller vi på vår folks dårlige samvittighet? Ja, for vi har alle grunn til å føle oss medskyldige i problemet.

Samtidig inviterer vi alle til å være med og bidra. Fondet er dugnadsbasert, og det er plass til alle i denne dugnaden. Og som en bred folkeorganisasjon kan vi aksjonere her og nå. 

 
Plastikk fantastisk konferanse i Stavanger   Fredrik Hermansens Minnefond arrangerte i 2018 konferansen “Plastikk Fantastisk” den 29. november.

Plastikk fantastisk konferanse i Stavanger

Fredrik Hermansens Minnefond arrangerte i 2018 konferansen “Plastikk Fantastisk” den 29. november.

 

vår tids kanskje største problem

Plast er ikke bare et vanlig søppelproblem. Når plast havner i havet, blir den en gigantisk trussel. Over tid blir den hard og skjør, og den brytes ned i stadig mindre biter. Helt til den blir mikroskopiske biter som opptas i alle typer næringskjeder – selv på plankton og algenivå. 

Lær mer →

Vi må endre våre holdninger

Dette gjelder absolutt alle deler av befolkninger – og ikke minst alle næringer! I Fredrik Hermansens Minnefond legger vi vekt på å være operative. I stedet for å fokusere på forskning, velger vi raske, effektive, tiltak og engasjement der alle kan bidra.
 

Hva kan vi gjøre? →