Slik søker du støtte fra Fredrik Hermansens Minnefond

Fortell kort om deg og din organisasjon/bedrift og hva du/dere holder på med. Beskriv de konkrete aktivitetene eller tiltakene som pengene skal brukes til.

Bistand fra minnefondet vil variere i størrelse – likevel er beløpet begrenset oppad til kroner [XXXX]. Ved særskilte behov, kan det være aktuelt å utvide støttens omfang. 

 

Send inn en søknad i dag

Navn *
Navn