Fredrik Hermansen var en ung mann som ville mye.
Det vil minnefondet hans også  

 
underwater-691415_1920.jpg

Det er Fredriks engasjement og pågangsmot vi prøver å videreføre. Selv om vi starter i det små, er våre ambisjoner store. Vi tar mål av oss til å bygge opp et nasjonalt miljøfond med fokus på marin forurensing.

Fondet er politisk uavhengig, og vi tror på transparens i alt vi gjør. Vi skal være etterrettelige i alt vi videreformidler. Alt skal underbygges av fakta, og alt skal kunne føres tilbake til pålitelige kilder. Som uavhengig fond vil vi heller ikke la oss begrense i forhold til å avdekke klanderverdige forhold – selv om det eventuelt skulle gjelde en våre støttespillere. 

 

Vår styrke er vårt engasjement og vår handlekraft

Vi ønsker å skape engasjement – og konkrete aksjoner. Spiller vi på vår folks dårlige samvittighet? Ja, for vi har alle grunn til å føle oss medskyldige i problemet.

Samtidig inviterer vi alle til å være med og bidra. Fondet er dugnadsbasert, og det er plass til alle i denne dugnaden. Og som en bred folkeorganisasjon kan vi aksjonere her og nå.